Vlasti namjeravaju nastaviti proces traganja za nestalim osobama

Povjerenici Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) sastali su se danas u Sarajevu sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Povjerenici su naglasili da je BiH pronašla i identificirala više od 70 procenata od ukupnog broja nestalih osoba – oko 23,000, što niti jedna druga država na svijetu nije uspjela ostvariti. Međunarodna komisija za nestale identificirala više od 14,500 nestalih putem DNK metode.

Povjerenici su uvjerili predsjedavajućeg Vijeća ministara, Denisa Zvizdića, da će Međunarodna komisija za nestale osobe, uprkos ovogodišnjem premještanju sjedišta organizacije u Hag, nastaviti rad u regiji, te podržati napore vlasti Bosne i Hercegovine da pronađe i identificira preostalih 8,000 nestalih osoba. Povjerenici su obavijestili predsjedavajućeg o ključnim koracima koji, prema mišljenju Međunarodne komisije za nestale osobe, trebaju biti poduzeti kako bi se dosadašnji napor nastavio i u budućnosti.

Pohvaljujući vlasti na potpisivanju Deklaracije o ulozi država u rješavanju pitanja nestalih osoba zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom u augustu prošle godine u Mostaru, povjerenici su naglasili da relevantna ministarstva u BiH moraju u potpunosti preuzeti upravljačku odgovornost nad Institutom za nestale osobe (MPI), te poduzeti neposredne korake u rješavanju problema upravljanja Institutom te njegovog finansiranja. Povjerenici su također podstakli vlasti da u potpunosti implementiraju Zakon o nestalim osobama tako što će verifikacija podataka Centralne evidencije nestalih osoba biti upotpunjena i Fond za potporu porodica nestalih osoba ustanovljen.

“Vjerujemo da predsjedavajući Zvizdić i ostali članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine mogu postaviti potragu za nestalim osobama u BiH na održiv put i veoma smo ohrabreni konstruktivnim i praktičnim prizvukom današnjeg razgovora”, izjavio je predsjedavajući Međunarodne komisije za nestale i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Thomas Miller.

“Vijeće ministara Bosne i Hercegovine radi na kreiranju političke agende”, rekao je predsjedavajući Zvizdić, “i svako od nas u potpunosti shvata koliko je pitanje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini važno sa stabilnost i oporavak. Mi smo predani i zalažemo se za nastavak ovog procesa”.