(English) Asian Ambassadors Discuss Issue of Missing Persons

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.