(English) (ALBANIAN) ICMP dhuron pajisje esenciale për të forcuar Agjencinë Forenzike të Kosovës

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.