(English) Accounting for the Disappeared in El Salvador

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.