(English) A Coherent and Coordinated International Response

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.