12.000 svijeća za nestale

FullSizeRender

U cilju obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba, Program za zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) danas je pokrenuo kampanju paljenja 12.000 virtualnih svijeća na društvenim medijima. Svijeće predstavljaju nestale osobe na zapadnom Balkanu.

Također, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i udruženjima porodica nestalih, ICMP je organizovao javni događaj u Sarajevu. Siluete koje simboliziraju nestale osobe bile su postavljene na Trgu djece Sarajeva, te su prolaznici pozvani da napišu i postave svoje poruke na instalacije. Volonteri i porodice informisali su građane o naporima koji se ulažu u cilju pronalaska nestalih osoba, ali su i pozvali vlast da ubrza proces pronalaska nestalih i da se više uključi u obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba.

“ICMP je predvodio napore za pronalaskom 40.000 osoba koje se nestale na kraju konflikta”,

rekao je Matthew Holliday, šef Programa za zapadni Balkan ICMP-a. “Više od 70% nestalih osoba je pronađeno. Ovo je ogroman broj, te sličan rezultat nije ostvaren nigdje u svijetu nakon konflikta. Međutim, još uvijek 12.000 porodica u regiji ne zna sudbinu svojih voljenih, te iz tog razloga napor za pronalaskom nestalih se mora nastaviti.

Na današnjem događaju učestvovala je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Holliday dodao je da su vlasti u Srbiji i Hrvatskoj nedavno riješile administrativne poteškoće i da inicijativa za izradom Regionalne liste nestalih osoba može preći u narednu fazu.

“Regionalna lista omogućit će da eliminisanje duplikata, podjelu informacija i nadam se da će riješiti mnoge slučajeve”.

U jesen 2015. sjedište ICMP premješteno je iz Sarajava u Hag u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je potpisan u decembru 2014. Međutim, ICMP nastavlja sa programom na zapadnom Balkanu, te će kontinuirano pružati podršku u pronalasku nestalih osoba u regiji sve dok budu osigurana finansijska sredstva za rad.