(English) Mass grave protection and investigation project

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski and Arapski.