OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA S PODRUČJA ZAPADNOG BALKANA ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA (2020.-2021.)

DATUM OBJAVE: 27. decembar 2019.

ROK: 14. februar 2020.

I. PROGRAM DODJELE MALIH GRANTOVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE (ICMP)

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva udruženja ili organizacije porodica nestalih osoba i organizacije civilnog društva da se prijave na konkurs “Dodjela malih grantova za udruženja porodica nestalih osoba s područja zapadnog Balkana za period 2020.-2021. godina”.

ICMP je nezavisna, međunarodnim sporazumom utemeljena organizacija sa preko 20 godina iskustva u više od 40 zemalja. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba. Pomaže zvaničnim organima vlasti u osnivanju institucija na temelju vladavine zakona, koje će uspješno i nepristrano tražiti i identifikovati nestale osobe. Podržava sve aktivnosti koje porodicama nestalih omogućuju ostvarivanje svojih prava.

II. O ICMP-ovom PROGRAMU ZA ZAPADNI BALKAN

ICMP na području zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju na rješavanju pitanja nestalih osoba; efikasno radi na jačanju razvoja i međusobne saradnje organizacija civilnog društva, ali i njihove saradnje s vladama i domaćim nadležnim insitutucijama u regiji. Pokrenuo je primjenu najsavremenije tehnologije za analizu DNK i naprednih informatičkih rješenja za baze podataka u svrhu pronalaženja i identifikacije velikog broja nestalih osoba. Do danas je pronađeno i identifikovano više od 70 procenata od oko 40.000 osoba čiji je nestanak prijavljen po okončanju sukoba na području zapadnog Balkana.

III. ICMP-ov PROGRAM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

Putem Programa za dodjelu malih grantova, ICMP pruža finansijsku pomoć udruženjima porodica nestalih osoba i organizacijama civilnog društva u svrhu provedbe projekata koji uključuju ciljeve, pristupe, aktivnosti i sadržaje usmjerene na:

 • promoviranje i podržavanje aktivnog, nezavisnog, konstruktivnog i održivog učešća porodica nestalih osoba u procesu;
 • davanje doprinosa u procesima vraćanja pravde i osiguravanja pune kompenzacije za žrtve i preživjele;
 • poticanje saradnje između grupa preživjelih/žrtava bez obzira na političke, etničke, religijske i sve druge razlike, kao i promoviranje nepristranih i nediskiminatornih pristupa rješavanju pitanja nestalih osoba; i
 • promoviranje odgovornosti i transparentnosti u procesu pronalaženja nestalih osoba, podržavanjem dijaloga i saradnje na rješavanju pitanja nestalih osoba između grupa koje okupljaju preživjele/žrtve i državnih institucija.

IV. OBLASTI PODRŠKE

Projekti i aktivnosti čije je finansiranje predviđeno Programom dodjele malih grantova moraju biti u vezi s ulogom i izazovima s kojima se suočavaju porodice nestalih na zapadnom Balkanu i trebaju biti usmjereni na najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • Aktivnosti mobilizacije kako bi se potaknulo aktivno učešće porodica nestalih i organizacija civilnog društva (OCD) u traženju i identifikaciji žrtava nestalih na zapadnom Balkanu;
 • Aktivnosti zagovaranja koje provode udruženja porodica nestalih osoba, a u svrhu potpune primjene postojećeg zakonodavstva o nestalim osobama ili u svrhu ostvarivanja prava porodica nestalih koja proizilaze iz drugih relevantnih zakona;
 • Podizanje svijesti o pitanju nestalih osoba u regiji, koje provode udruženja porodica nestalih kroz memorijalizaciju i obilježavanje važnih datuma;
 • Umrežavanje udruženja porodica nestalih osoba i OCD radi podsticanja prekogranične saradnje, razmjene iskustava i primjene pozitivnih praksi u ostvarivanju prava porodica nestalih osoba na zapadnom Balkanu.

Projekti koji kao primarni cilj imaju obradu ličnih podataka u vezi s nestalim osobama ili njihovim srodnicima ili projekti fokusirani isključivo na pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih neće biti razmatrani u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi troškovi: kako bi osigurali da će organizacije provesti aktivnosti i ostvariti prethodno pomenute ciljeve, odobravaju se sljedeći troškovi:

 

Programski troškovi Svi troškovi u vezi s konkretnim programom, projektom ili aktivnostima koje nisu dio tekućih troškova organizacije, npr.: konsultanti, prevoz učesnika, obroci, smještaj, najam prostorija, ozvučenje, usluge i štampanje, materijali za događanja.
Organizacijski troškovi Svi izdaci koji pokrivaju tekuće troškove funkcionisanja korisnika granta kao organizacije ili udruženja; uključujući plate, socijalno osiguranje ili uredske troškove konsultanta, opremu, materijale, putne troškove za zaposlene (do 30 procenata ukupnog iznosa granta).

 

V. IZNOS GRANTA, PRIHVATLJIVOST, DOSTAVLJANJE I DODJELA

Podnositelji zahtjeva mogu tražiti najmanje 5.000, a najviše 7.000 USD za svaki projekt.

5.1.         Ko može aplicirati

 • Udruženja porodica nestalih osoba:
 • koja su pravno registrovana kao neprofitne organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori ili Srbiji;
 • koja imaju dokazano iskustvo u provedbi projekata;
 • koja imaju dokazano iskustvo dobrog finansijskog upravljanja (godišnji finansijski izvještaji);
 • koja prijavljuju projekte direktno vezane za pitanje nestalih osoba.

ICMP će uvažiti prijave koje organizacije podnesu samostalno, ali ohrabruje zajedničke prijave dvije ili više organizacija.

N.B. Organizacije civilnog društva s područja zapadnog Balkana mogu se prijaviti u okviru zajedničkih projekata s udruženjem porodica nestalih osoba samo ako je udruženje porodica nestalih osoba nosilac projekta. 

Prijave se dostavljaju na ICMP-ovim obrascima, popunjenim na jednom od zvaničnih jezika zemalja obuhvaćenih grantom.

5.2.         Rok za dostavljanje projekta: 14. Februar 2020.

Obavještenje o rezultatima procesa selekcije očekuje se okvirno do 20. marta 2020. godine. Predviđeni početak provedbe projekata je jedan mjesec po potpisivanju ugovora, a njegovo trajanje ne može biti duže od 12 mjeseci.

Pozivaju se organizacije koje ispunjavaju uslove da prijave projekt putem ICMP-ovih obrazaca do navedenog roka za predaju u 17:00 sati po zapadnobalkanskom vremenu.

Kako bi se utvrdila prihvatljivost prijava, ICMP može kontaktirati podnositelje prijave za dodatna pojašnjenja. Dodijeljeni grantovi mogu podlijegati promjenama u odnosu na originalni dostavljeni prijedlog.

ICMP zadržava pravo da finansira bilo koji ili nijedan dostavljeni prijedlog.

Sve prijave trebaju sadržati:

 • prijedlog projekta;
 • prijedlog budžeta; i
 • profil organizacije.

Na sljedećem linku se nalaze obrasci za prijavu:

https://bit.ly/377pGlj

Obrasce i dodatne odgovore na pitanja u vezi s ovim Pozivom možete zatražiti putem sljedeće adrese elektronske pošte: smallgrants.wb@icmp.int

ICMP-ov Program dodjele malih grantova ZAPADNI BALKAN 2020.-2021. finansira Evropska unija