OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA I NEVLADINE ORGANIZACIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA

 MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA NESTALE OSOBE PROGRAM ZA ZAPADNI BALKAN

OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA I NEVLADINE ORGANIZACIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA

ZAPADNI BALKAN (2022-2023.)

DATUM OBJAVE: 22. april 2022.

DATUM ZATVARANJA: 20. maj 2022.

1. PROGRAM DODJELE MALIH GRANTOVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE (ICMP)

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva udruženja ili organizacije porodica nestalih osoba da se prijave na konkurs “Dodjela malih grantova za udruženja porodica nestalih osoba i NVO-e iz Bosne i Hercegovine za period 2022-2023. godina”.

ICMP je nezavisna, međunarodnim sporazumom utemeljena organizacija sa preko 20 godina iskustva u više od 40 zemalja. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba. Pomaže zvaničnim organima vlasti u osnivanju institucija na temelju vladavine zakona, koje će uspješno i nepristrano tražiti i identifikovati nestale osobe. Podržava sve aktivnosti koje porodicama nestalih omogućuju ostvarivanje svojih prava.

2. O ICMP-ovom PROGRAMU ZA ZAPADNI BALKAN

ICMP na području zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju u traganju za nestalim osobama; efikasno radi na jačanju razvoja i međusobne saradnje organizacija civilnog društva, ali i njihove saradnje s vladama i domaćim nadležnim institucijama u regiji. Pokrenuo je primjenu najsavremenije tehnologije za analizu DNK i naprednih informatičkih rješenja za baze podataka u svrhu pronalaženja i identifikacije velikog broja nestalih osoba. Do danas je pronađeno i identifikovano više od 70 procenata od oko 40.000 osoba čiji je nestanak prijavljen po okončanju sukoba na području zapadnog Balkana.

3. ICMP-ov PROGRAM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

 Putem Programa za dodjelu malih grantova, ICMP pruža finansijsku pomoć udruženjima porodica nestalih osoba i NVO-ima registrovanim u Bosni i Hercegovini u svrhu provedbe projekata koji uključuju ciljeve, pristupe, aktivnosti i sadržaje usmjerene na: 

 • Promoviranje i podržavanje aktivnog, nezavisnog, konstruktivnog i održivog učešća porodica nestalih osoba u procesu;
 • Davanje doprinosa u procesima vraćanja pravde i osiguravanja pune kompenzacije za žrtve i preživjele;
 • Poticanje saradnje između grupa preživjelih/žrtava bez obzira na sektaške, političke, etničke, religijske i sve druge razlike, kao i promoviranje nepristranih i nediskiminatornih pristupa rješavanju pitanja nestalih osoba; i
 • Promoviranje odgovornosti i transparentnosti u procesu pronalaženja nestalih osoba, podržavanjem dijaloga i saradnje na rješavanju pitanja nestalih osoba između grupa koje okupljaju preživjele/žrtve i državnih institucija.

 4. OBLASTI PODRŠKE

Projekti i aktivnosti čije je finansiranje predviđeno Programom dodjele malih grantova moraju biti u vezi s ulogom i izazovima s kojima se suočavaju porodice nestalih u Bosni i Hercegovini i trebaju biti usmjereni na najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • Aktivnosti mobilizacije kako bi se potaknulo aktivno učešće porodica nestalih u traženju i identifikaciji žrtava nestalih na zapadnom Balkanu;
 • Aktivnosti javnog zagovaranja koje provode udruženja porodica nestalih osoba, a u svrhu potpune primjene postojećih zakonodavnih propisa o nestalim osobama ili u svrhu ostvarivanja prava porodica nestalih koja proizilaze iz drugih relevantnih zakonskih propisa;
 • Podizanje svijesti o pitanju nestalih osoba, koje provode udruženja porodica nestalih kroz memorijalizaciju i obilježavanje važnih datuma;
 • Umrežavanje udruženja porodica nestalih osoba radi razmjene iskustava i primjene pozitivnih praksi u ostvarivanju prava porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.

Projekti koji kao primarni cilj imaju obradu ličnih podataka u vezi s nestalim osobama ili njihovim srodnicima ili projekti fokusirani isključivo na pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih neće biti razmatrani u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi troškovi: kako bi osigurali da će organizacije provesti aktivnosti i ostvariti prethodno pomenute ciljeve, odobravaju se sljedeći troškovi:

Programski troškovi Svi troškovi u vezi s konkretnim programom, projektom ili aktivnostima koje nisu dio tekućih troškova organizacije, npr.: konsultanti, prevoz učesnika, obroci, smještaj, najam prostorija, ozvučenje, usluge i štampanje, materijali za događanja.
Organizacijski troškovi Svi izdaci koji pokrivaju tekuće troškove funkcionisanja korisnika granta kao organizacije ili udruženja; uključujući plate, socijalno osiguranje ili uredske troškove konsultanta, opremu, materijale, putne troškove za zaposlene (do 30 procenata ukupnog iznosa granta).

 5. IZNOS GRANTA, PRIHVATLJIVOST, DOSTAVLJANJE I DODJELA

Podnositelji zahtjeva mogu tražiti najmanje 1.000 eura, a najviše 3.000 eura za svaki projekat.

5.1. Ko može aplicirati?

 Udruženja porodica nestalih osoba i NVO-i:

 • Koja su pravno registrovana kao neprofitne organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
 • Koja imaju dokazano iskustvo u provedbi projekata;
 • Koja imaju dokazano iskustvo dobrog finansijskog upravljanja (dokazano kroz izradu godišnjih finansijskih izvještaja);
 • Koja prijavljuju projekte direktno vezane za pitanje nestalih osoba.

 ICMP će uvažiti prijave koje organizacije podnesu samostalno, ali posebno ohrabruje zajedničke prijave dva ili više podnositelja prijava.

Prijave se dostavljaju na ICMP-ovim obrascima, popunjenim na engleskom ili bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

5.2. Rok za dostavljanje projekta: 20. maj 2022. godine

 Obavještenje o rezultatima procesa selekcije očekuje se okvirno do 24. juna 2022. godine. Predviđeni početak provedbe projekata je nakon potpisivanja ugovora, a njegovo trajanje ne može biti duže od 6 mjeseci.

Pozivaju se organizacije koje ispunjavaju uslove da prijave projekt putem ICMP-ovih obrazaca do navedenog roka za predaju u 17:00 sati po vremenu koje se računa na zapadnom Balkanu.

Kako bi se utvrdila prihvatljivost prijava, ICMP može kontaktirati podnositelje prijave za dodatna pojašnjenja. Dodijeljeni grantovi mogu podlijegati promjenama u odnosu na originalni dostavljeni prijedlo

ICMP zadržava pravo da finansira bilo koji dostavljani prijedlog ili nijedan od njih.

Sve prijave moraju sadržati:

 • Prijedlog projekta;
 • Prijedlog budžeta; i
 • Profil organizacije.

Na sljedećem linku se nalaze obrasci za prijavu:

Link: https://bit.ly/3K38hx4

Obrasce i dodatne odgovore na pitanja u vezi s ovim pozivom možete zatražiti putem sljedećeg email: Elma.Majstoric@icmp.int

ICMP-ov Program dodjele malih grantova ZAPADNI BALKAN 2022-2023. finansiraju Evropska unija i SIDA