Raditi za ICMP

ICMP je poslodavac koji svima pruža jednake mogućnosti zapošljavanja. ICMP zapošljava lokalno i međunarodno osoblje.

Kako bi ste se prijavili na oglas, molim vas pošaljite vašu biografiju i popratno pismo putem elektronske pošte na adresu application@ic-mp.org. U polju predmet naznačite naziv i broj oglasa na koji se prijavljujete.

U ovom dijelu