Thomas Parsons, direktor odjela forenzičkih nauka

Dr. Thomas Parsons se kao direktor Odjela forenzičkih nauka ICMP-u pridružio 2006. godine. Od 2000. godine je član Naučno-savjetodavnog odbora ICMP-a, a 2005. godine je imenovan za predsjednika ICMP-ovog Upravnog odbora za forenzičke nauke.

Prije nego je počeo sa radom u ICMP-u, Dr. Parsons je od 1994. godine radio kao šef DNK laboratorija (AFDIL) u oružanim snagama SAD-a. Jedna od njegovih zadaća bila je upravljanje AFDIL-ovim Odjelom za istraživanje. On je i pridruženi član Odsjeka za genetiku i Odsjeka za forenzičke nauke na Univerzitetu George Washington.

Na Univerzitetu Chicago je diplomirao fiziku, a doktorirao je biohemiju na Univezitetu Washington 1989. godine. Kao postdoktorski kandidat na Smithsonian Institutu u Washingtonu-u i član istraživačkog tima na Univerzitetu Nebraska dr. Parsons se posebno fokusirao na molekularnu evoluciju i populacijsku genetiku.