(English) Rasa Ostrauskaite, Head of Iraq Program

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.