(English) Paul Emanovsky, Head of Archaeology and Anthropology

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.