(English) Mayra Eduardoff, Head of DNA Laboratories and Co-coordinator of ICMP’s Science and Technology Department

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.