Kathryne Bomberger, generalna direktorica

Gospođica Kathryne Bomberger je imenovana generalnom direktoricom Međunarodne komisije za traženje nestalih osoba 2004. godine. Prije toga je vodila razvoj ICMP-a od 1998. godine.

Gospođica Bomberger dvadeset godina radi za međunarodne organizacije. Radila je za Ujedinjene nacije, Organizaciju za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) i Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP) na pitanjima vezanim za ljudska prava, politiku i prevenciju sukoba.

Prije nego se počela baviti problemima kršenja ljudskih prava, radila za Senat SAD-a i kao novinarka. Završila dodiplomski studij iz historije i magistarski studij iz međunarodnih odnosa sa posebnim osvrtom na Bliski Istok na Elliot školi međunarodnih odnosa na Univerzitetu George Washington u Washington-u.

Predsjednik Republike Francuske joj je dodijelio odlikovanje Chevalier de la Legion d'Honneur 2007. godine.