Andreas Kleiser, Direktor za strategiju i saradnju

Prije nego se pridružio ICMP-u u septembru 2003. godine u svojstvu višeg savjetnika, a potom zamjenika šefa misije, Andreas Kleiser je radio kao izvršni službenik u glavnom sekretarijatu Vijeća Evrope.

Prethodno je radio kao konsultant za međunarodne i druge organizacije, među kojima su OSCE, Svjetska banka, Evropska unija, UNESCO, Ured visokog predstavnika, Fondacija Soros i Fondacija MacArthur.

Diplomu iz prava stekao je na njemačkom Univerzitetu Konstanz i Pravnom fakultetu Univerziteta u San Diegu u Kaliforniji. Imenovan za direktora za strategiju i suradnju 2006. godine.