(English) Andreas Forer, Head of Colombia Program

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.