(English) Alexander Hug, Head of the Iraq Program

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.