Adnan Rizvić

Adnan Rizvić je za ICMP počeo raditi u januaru 2000. godine i bio je ključna figura za osivanje ICMP-ovog Odsjeka za koordinaciju identifikacija u Tuzli. U januaru 2004. godine imenovan je za zamjenika direktora ICMP-ovog Odjela forenzičkih nauka.

Gospodin Rizvić je ranije radio za organizaciju “Ljekari za ljudska prava” kao koordinator forenzičkog programa za Bosnu i Hercegovinu. Diplomirao je Mašinstvo na Univerzitetu u Tuzli u BiH.