Naše osoblje

ICMP-em upravlja Generalni direktor kojeg imenuje Komisija

U ICMP-u radi otprilike 140 uposlenika u programima i projektima u cijelom svijetu. Direktori imaju široko međunarodno i profesionalno iskustvo i postigli su značajne rezultate u oblasti ljudskih prava i potrage za nestalim. 

Senior Staff

Andreas Kleiser, Direktor za strategiju i saradnju

Prije nego se pridružio ICMP-u u septembru 2003. godine u svojstvu višeg savjetnika, a potom zamjenika šefa misije, Andreas Kleiser je radio kao izvršni službenik u glavnom sekretarijatu Vijeća Evrope. Prethodno je radio kao konsultant za međunarodne i druge organizacije, među kojima su OSCE, Svjetska banka, Evropska unija, UNESCO, Ured visokog predstavnika, Fondacija Soros i […]

Detaljnije:

Adnan Rizvić

(English) Adnan Rizvic joined ICMP in January 2000 as Deputy Director of the Forensic Sciences Department and is now serving as Director of Data Systems.

Detaljnije: