Naše osoblje

ICMP-em upravlja Generalni direktor kojeg imenuje Komisija

U ICMP-u radi otprilike 140 uposlenika u programima i projektima u cijelom svijetu. Direktori imaju široko međunarodno i profesionalno iskustvo i postigli su značajne rezultate u oblasti ljudskih prava i potrage za nestalim.