(English) Charlotte McDonald-Gibson

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.