Prethodni povjerenici:

Susanna Agnelli (1998. – 2000.), bivša ministrica vanjskih poslova Italije

Jose Ayala-Lasso (1996. – 1997.) bivši visoki povjerenik Ujedinjenih Nacija za ljudska prava i ministar vanjskih poslova Ekvadora

Robert Badinter (1996. – 1997.) senator Hauts-de-Seine départment i bivši ministar pravde Francuske

Lord Carrington (1996. – 1997.) član Doma lordova i bivši sekretar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva

Uffe Ellemann-Jensen (2000. – 2003.) predsjednik Baltičkog razvojnog foruma i bivši ministar vanjskih poslova Danske

Cornelio Sommarunga (1996. – 2000.) predsjednik Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje i bivši predsjednik MKCK-a

Max van der Stoel (1996. – 2001.) bivši visoki povjerenik za nacionalne manjine i ministar vanjskih poslova Holandije

Sahabzada Yaqub Khan (1996. – 2004.) povjerenik Carnegie povjerenstva za prevenciju sukoba sa smrtnim ishodom i bivši ministar vanjskih poslova Pakistana

Carolina Barci (2009-2014), bivša ministrica vanjskih poslova Kolumbije