Ambasador Rolf Ekéus, bivši Visoki povjerenik OSCE-a za nacionalne manjine

Ambasador Rolf Ekéus rođen je 1935. godine i ostvario je zapaženu karijeru u međunarodnoj diplomatiji sa posebnim osvrtom na kontrolu oružja, razoružanje i prevenciju sukoba.

Predstavljao je Švedsku dugi niz godina obnašajući različite diplomatske dužnosti, a svoju zemlju je predstavljao i kao ambasador u SAD-u u periodu od 1997. do 2000. godine.

U periodu od 1978. do 1983. godine, ambasador Ekéus je bio predstavnik Švedske na Konferenciji o razoružanju u Ženevi, a u periodu od 1991. do 1997. godine bio je izvršni predsjednik Specijalne komisije Ujedinjenih nacija za Irak (UNSCOM), agencije UN-a čiji je zadatak bio nadgledanje razoružanja u Iraku.

Trenutno je Ambasador Ekéus predsjedavajući Odbora Međunarodnog instituta za istraživanje mira, a bio je i Visoki povjerenik za nacionalne manjine Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Od aprila 2005. godine Ambasador Ekéus je povjerenik ICMP-a.