(English) Ambassador Dirk Brengelmann

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.