UPRAVA

ICMP-em upravlja Odbor povjerenika, kojim predsjedava bivši ambasador SAD-a Thomas Miller i sastoji se od istaknutih članova koji su aktivni u oblastima diplomatije i ljudskih prava. 

Međunarodni stručnjaci u forenzičkoj nauci, pravu i političkom i građanskom zagovaranju rade u odborima ICMP-a, obezbjeđujući organizaciji intelektualne i tehničke kapacitetet za izvršavanje mandata prema najvišim međunarodnim standardima.