O nama

ICMP radi sa vladama, organizacijama građanskog društva, pravosudnim institucijama, međunarodnim organizacijama i drugima u cijelom svijetu na pitanju osoba nestalih usljed oružanih sukoba, kršenja ljudskih prava, nesreća, organiziranog kriminala i drugih uzroka.

Kao jedina međunarodna organizacija posvećena isključivo ovom pitanju, ICMP je aktivno uključen u razvijanje institucija i kapaciteta građanskog društva, unapređenje zakonodavstva, promicanje društvenog i političkog zagovaranja te razvoj i pružanje stručne tehničke pomoći u pronalaženju i identifikaciji nestalih.

ICMP radi sa vladama na razvijanju njihovog institucionalnog kapaciteta  kako bi djelotvorno i objektivno radili na pitanju nestalih osoba.

ICMP pomaže vladama u razvoju zakonodavstva koje štiti prava porodica nestalih i radi sa organizacijama građanskog društva kako bi ih osnažio u zagovaranju njihovih prava. 

ICMP pomaže pravosudni proces osiguravajući da se vlade pridržavaju pristupa zasnovanom na vladavini zakona prilikom istraživanja nestanaka i obezbjeđuje dokaze u krivičnim procesima. 

ICMP direktno pomaže vladama radom na terenu. Uključen je u iskopavanja više od 3,000 masovnih i tajnih grobnica i predvodi primjenu naprednih forenzičkih metoda za pronalaženje i otkrivanje nestalih osoba.   

ICMP održava jedinstvenu, specijaliziranu internetsku bazu podataka o nestalim osobama (fDMS) koja sadrži sve podatke u vezi sa procesom rješavanja pitanja nestalih osoba. 

Rukovodi najboljim svjetskim kapacitetom za identifikaciju na osnovu analize DNK sa mogućnošću vršenja velikog broja istovremenih analiza. Do sada je uz ICMP-ovu pomoć identificirano više od 19.000 nestalih osoba iz cijelog svijeta .

ICMP također organizira obuku i obrazovne programe za: vladina tijela, tužitelje i sudije, NVO, porodice nestalih i forenzičke stručnjake.