(English) Dutch Government Renews Support to ICMP to Help BiH Find Missing from Srebrenica 1995

Kraljevina Holandija donirala je 1,5 miliona eura kao nastavak pomoći naporima Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u nastojanju da vlastima BiH pomogne u traganju za nestalim iz Srebrenice. Donacija će omogućiti ICMP-u da nastavi pružati pomoć u traženju i identifikaciji osoba koje su zadnji put viđene u julu 1995. godine u i oko Srebrenice.

ICMP je osnovan 1996. godine na samitu G-7 prvobitno kako bi uspostavio saradnju vlada u regionu bivše Jugoslavije u pronalasku nestalih osoba iz konflikata tokom 1990-tih. Tokom istih negdje oko 140,000 osoba je ubijeno a 40,000 osoba se vode kao nestale. Od tog broja 30,000 osoba se vode kao nestale iz konflikta koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, uključujući otprilike i 8,000 osoba nestalih u julu 1995. godine nakon pada Srebrenice, što je jedini priznati genocid na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

U saradnji sa vladama regiona i porodicama nestalih osoba, kao i saradnji sa međunarodnom zajednicom, ICMP je pomogao u pronalasku više od 70% od ukupnog broja nestalih osoba u BiH i gotovo 90% nestalih iz Srebrenice. Tako veliki broj pronađenih i identifikovanih osoba nestalih  kao posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava nikada ranije nije zabilježen.

Obzirom da je većina nestalih osoba pronađena, postalo je izuzetno teško pronaći preostalih 12,000 nestalih osoba iz regiona, uključujući otprilike i 1,000 nestalih osoba sa područja Srebrenice. Zadnja skrivena grobnica ekshumirana je 2009. godine uprkos velikim naporima u pronalasku novih lokacija.

U sklopu ovog projekta, finansiranog od strane Holandije, ICMP će pomoći vlastima BiH da uvećaju napore u lociranju preostalih grobnica primjenom različitih metoda kao što je prediktivno modeliranje, metoda koja analizira namjere izvršitelja u vezi odlaganja posmrtnih ostataka; preispitivanje grobnih mjesta kako bi se pomoglo u otkrivanju premještanja žrtava; analiza DNK veza između primarnih i sekundarnih grobnica kao i analiza snimaka iz vazduha u cilju određivanja visoko prioritetnih mikro-lokacija za buduću obradu i eventualno iskopavanje.

Ove aktivnosti mogu povećati naučnu egzaktnost u lociranju grobnica te u isto vrijeme pomoći da se zaustave špekulacije i glasine isključujući na taj način lokacije gdje nema grobnica.

Imajući u vidu pokušaje počinioca da sakriju tijela osoba ubijenih u julu 1995. godine premještanjem iz primarnih masovnih grobnica u više sekundarnih, napori u traženju i identifikaciji žrtava iz Srebrenice su bili jedan od najizazovnijih poduhvata koji je zahtijevao veliki napor i posvećenost u post ratnom periodu. Odluka ICMP-a da koristi DNK-a metodu identifikacije žrtava je bila presudna te je rezultirala  u identifikaciji gotovo 90% slučajeva. Ove osobe nikada ne bi bile identifikovane bez DNK analize.

Pomoć Holandije ICMP-u traje još od 1998. godine a većinom je fokusirana na Srebrenicu te je ključni faktor za uspjeh u ovom procesu.

“Nastavak pomoći holandske vlade je glavni doprinos u osiguranju da ni jedan kamen ostane ne prevnut u naporima da se lociraju skrivene grobnice”, rekao je šef ICMP-ovog programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday. “Na kraju ovo nije pitanje broja identifikacija, ovo je pitanje da se učini sve što je moguće u pronalasku preostalih nestalih osoba.”

Holandski ambasador u BiH, Jurriaan Kraak, ovome je dodao: “Nakon 20 godina neke porodice sa područja Srebrenice još uvijek čekaju da sahrane svoje voljene. Zato smo mi odlučili ići još dalje i podržati ICMP-eve napore u pronalasku nestalih osoba sa ovog područja.”

Fotografije

To download high resolution images, please login / register