Mjesečni arhiv: novembar 2019

ICMP donirao opremu za DNK laboratoriju Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, 7. novembar 2019. godine: Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) donirala je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu širok raspon laboratorijske opreme koji će unaprijediti kapacitete Zavoda za sudsku medicinu Univerziteta.

Danas je u prostorijama Fakulteta šef ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday dekanu Medicinskog fakulteta, prof. dr. Semri Čavaljuga uručio prateću dokumentaciju za opremu koja uključuje DNK sekvencer, kompjuter za sekvenciranje, mini centrifugu i softver neophodan za pokretanje opreme.

“Za Medicinski fakultet jedna od najvažnijih zadaća je unapređenje svih kapaciteta. Oprema donirana danas je od velikog značaja, te će biti korištena u nastavnom procesu, za usvajanje novih savremenih znanja i širenje perspektiva, a studenti će se na ovaj način upoznati sa najnovijim tehnologijama u genetici” rekla je profesorica Čavaljuga.

Matthew Holliday je istakao da ICMP – u skladu sa svojim globalnim mandatom – sarađuje s vladama na razvijanju institucionalnih kapaciteta za učinkovito i nepristrano rješavanje pitanja nestalih osoba. Ova donacija…