Mjesečni arhiv: juni 2009

Family Associations of Missing Persons host Conference on the Challenges of Closing Cases and Commemorating Loved Ones

Conference on the Challenges of Closing Cases and Commemorating Loved Ones Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe”, u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu su organizovali konferenciju pod nazivom “Pitanja identifikacija i ukopa posmrtnih ostataka nestalih osoba u Bosni i Hercegovini”.

Na konferenciji se govorilo o problemima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, a tiču se ekshumacije, identifikacije i zaključivanja slučajeva izmiješanih i razdvojenih posmrtnih ostataka ekshumiranih iz brojnih masovnih grobnica. Istaknut je i uticaj koji ovaj komplikovani process ima na porodice nestalih. Razgovaralo se o tome koji je najbolji način suočavanja sa tehničkim, pravnim i emotivnim problemima koji se pojavljuju prilikom zaključivanja slučajeva identifikovanih posmrtnih ostataka, ekshumiranih iz više masovnih grobnica.

Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe” pokrenulo…

Missing Persons Institute of Bosnia-Herzegovina Excavates Key Mass Grave Sites in Herzegovina

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO) nastavlja sa radom na lociranju i iskopavanju masovnih grobnica. Timovi INO-a počinju sa radom na dvije ključne lokacije u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Rad na ove dvije lokacije pokazuje spremnost i sposobnost Instituta da funkcioniše kao državna institucija sa zadatakom pronalaženja oko 17,500 osoba nestalih širom Bosne i Hercegovine.

Major software donation from Microsoft Corporation helps ICMP upgrade

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) sa zadovoljstvom objavljuje da je izvršena implementacija softvera koju je donirala korporacija Microsoft, a u tržišnoj vrijednosti od 162,000$. Navedena donacija će omogućiti ICMP-u da unaprijedi svoje operativne sisteme i nastavi svoj vitalni rad na pružanju pomoći vladama da riješe sudbinu nestalih osoba, uključujući i DNK analizu kojom ICMP pomaže u identifikaciji posmrtnih ostataka desetina hiljada osoba stradalih u ratovima, usljed kršenja ljudskih prava i u prirodnim katastrofama u cijelom svijetu.