(English) (Albanian)Një vit më pas, baza e përbashkët e të dhënave të Ballkanit Perëndimor mbetet vendimtare Për përpjekjet rajonale për të gjetur të zhdukurit

Photo from the launch of the Regional Database in The Hague, November 3, 2022.

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الإنجليزية الأمريكية.