Monthly Archives: August 2017

[ALBANIAN LANGUAGE] Dita Ndërkombëtare e të Zhdukurve: Duke përkujtuar të zhdukurit nga konfliktet Jugosllave të viteve 1990


Sarajevë, 28 gusht 2017
: Këtë të mërkurë në çdo pjesë të botës, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve, familjet e të zhdukurve do të bëjnë thirrje për veprim për të gjetur dhjetëra mijëra njerëz që zhduken çdo vit si pasojë e konfliktit, fatkeqësive natyrore, krimit, Migracioni të parregullt dhe shkaqeve të tjera. Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur (ICMP) do të bashkohet me grupet e familjeve, zyrtarët qeveritarë dhe organizatat e tjera ndërkombëtare për të nxjerrë në pah çështjen e personave të zhdukur dhe për të thirrur për strategji efektive që do të zbatohen për të trajtuar këtë çështje.

Gjetjar e më shumë se 70 përqind të atyre që u zhdukën në Ballkanin Perëndimor, një arritje e pashembullt, megjithatë do të thotë se mijëra familje po kërkojnë ende për të dashurit e tyre. “Në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve është thelbësore…

International Day of the Disappeared: “Governments have an Obligation to Account for the Missing”


The Hague, 28 August 2017: On Wednesday, on the occasion of International Day of the Disappeared, families of the missing in every part of the world will seek to highlight the plight of relatives who have disappeared as a consequence of conflict, natural disasters, crime, irregular migration and other causes. Kathryne Bomberger, Director-General of the International Commission on Missing Persons (ICMP), urged authorities in countries addressing the issue of large numbers of missing persons to work with families of the missing in order to implement sustainable strategies based on the rule of law.

“Governments have a binding obligation under law to do everything in their power to account for missing persons and to support the right of families to truth, justice and reparation.” Bomberger said. She stressed that families do not seek the support of governments as a favor but as a right,…

International Day of the Disappeared: Commemorating the Missing from the Yugoslav Conflicts of the 1990s

Sarajevo, 28 August 2017: This Wednesday in every part of the world, on the occasion of International Day of the Disappeared, families of the missing will call for action to account for the tens of thousands of people who disappear every year as a consequence of conflict, natural disasters, crime, irregular migration and other causes. The International Commission on Missing Persons (ICMP) will join with family groups, government officials and other international organizations to highlight the issue of missing persons and to call for effective strategies to be applied to address this issue.

Accounting for more than 70 percent of those who went missing in the Western Balkans, an unparalleled achievement, nonetheless means that thousands of families are still searching for a loved one. “On International Day of the Disappeared it is essential to remember that there are 12,000…